محمد رضا نوری متولد شیراز 

ورش مورد علاقه من کشتی آزاد 

مدرک تحصیلی : کارشناسی / مهندسی مواد